Logo-main-dark-samo
Logotyp LS Estate.

BLOG

Księga wieczysta – wszystko, co musisz wiedzieć

Księga wieczysta – wszystko, co musisz wiedzieć

Księga wieczysta to dokument powszechnie znany. Mimo to wiele osób nie wie, czym jest księga wieczysta oraz jaką rolę odgrywa. Z myślą o tych, którzy wstydzą się zapytać postanowiliśmy dokładnie wytłumaczyć związane z nią zagadnienia. Wyjaśniamy także, kto ma dostęp do księgi wieczystej i w jakim celu może ją wykorzystać.

Księga wieczysta – definicja

Księga wieczysta to taki “dowód osobisty” nieruchomości. W tym dokumencie znajdziemy cały szereg ważnych informacji takich, jak np.: wielkość nieruchomości czy jej położenie. Na tym jednak nie koniec. W księdze wieczystej są zawarte dane odnośnie tego, co do niej przynależy (np. komórka lokatorska czy miejsca parkingowe), a także, kto jest właścicielem.

Księga wieczysta to również źródło danych na temat ewentualnych obciążeń nieruchomości. Z wpisów możemy dowiedzieć się m.in. o hipotece czy prawie dożywocia.

Jak założyć księgę wieczystą?

Księga wieczysta jest zakładana dla każdej nieruchomości – mówi Joanna Świaniewicz, nasza agenta nieruchomości – Wyjątkiem od tej reguły jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego można, ale nie trzeba zakładać księgi wieczystej. Tyczy się to sytuacji, gdy grunt pod blokiem ma uregulowany stan prawny. Gdy jest problem z własnością gruntu wtedy KW założyć po prostu nie możemy.

Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wyjaśniamy w dalszej części tekstu.

Za założenie i prowadzenie ksiąg wieczystych odpowiadają sądy rejonowe właściwe dla położenia nieruchomości. W wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, na terenie gdzie znajduje się nasza nieruchomość, na formularzu KW-ZAL należy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej.

Powinien on zawierać wszystkie informacje dotyczące właściciela nieruchomości oraz samej nieruchomości. Ważne, aby w księdze wieczystej zawrzeć m.in: położenie nieruchomości, sposób korzystania czy ewentualne obciążenia.

Do uzupełnionego wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty oraz uiścić wszelkie opłaty związane z jego złożeniem.

Istnieje możliwość założenia księgi wieczystej w inny sposób. Przy okazji zawarcia umowy kupna–sprzedaży założenia księgi wieczystej może dokonać notariusz.

W tym przypadku kupujący musi liczyć się z dodatkowym kosztem taksy notarialnej. Notariuszowi należy również dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, a także uregulować opłaty.

Do wypełnionego formularza KW-ZAL należy dołączyć kilka rodzajów dokumentów. Niezbędny będzie dokument stwierdzający, że nabycie prawa własności nieruchomości. Przy kupnie mieszkania będzie to akt notarialny (w oryginale).

W innych przypadkach wystarczy orzeczenie sądu, dokument potwierdzający prawo zasiedzenia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej czy inna decyzja administracyjna. Potrzebny będzie też wypis z rejestru gruntów i/lub wyrys z mapy ewidencyjnej.

Czasem nieruchomość posiada więcej więcej niż jednego właściciela. Wtedy należy dodatkowo przygotować formularz KW-WU i umieścić w nim wszystkich współwłaścicieli.

Co zrobić, kiedy lokal stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego? Wówczas konieczne będzie wypełnienie formularza KW-ZAD. Ten dokument poświadczy ograniczenie praw rzeczowych na nieruchomości.

 

Księga wieczysta – ile kosztuje założenie

Opłaty związane z postępowaniem wieczystoksięgowym reguluje Ustawa z 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Samo założenie księgi wieczystej to koszt 60 zł. Założeniu księgi towarzyszy jednak wpis prawa własności. To koszt 200 zł. Tyle samo kupujący musi zapłacić za wpis dotyczący obciążenia nieruchomości hipoteką, w sytuacji gdy stanowi ona zabezpieczenie kredytu.

Księga wieczysta - co musisz o niej wiedzieć?
Kto ma dostęp do księgi wieczystej?

Wgląd do księgi wieczystej ma praktycznie każdy, kto wykaże swój interes prawny. Klienci zainteresowani zakupem nieruchomości zawsze powinni dokładnie sprawdzić ten zbiór dokumentów.

Księga wieczysta jest jawna i ma ochronę rękojmi wiary publicznej – a co za tym idzie – wszystko, co w niej znajdziemy powinno odpowiadać faktycznemu stanowi prawnemu nieruchomości. Niestety nie zawsze tak jest, gdyż strony często z opóźnieniem składają wnioski o „aktualizację”, a same sądy mają wielomiesięczne opóźnienia w dokonywaniu wpisów.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a księga wieczysta

Prosimy teraz o skupienie, gdyż temat księgi wieczystej w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest nieco skomplikowany. Dlaczego? Otóż wyjaśnijmy czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Daje ono osobie go posiadającej prawo do użytkowania oraz swobodnego rozporządzania taką nieruchomością. “Użytkownik” może w każdej chwili sprzedać takie mieszkanie, wynająć je czy zapisać komuś w spadku.

Właścicielem lokalu cały czas pozostaje jednak spółdzielnia, będąca także właścicielem budynku i gruntu, na którym jest on postawiony. Takie mieszkanie może być nawet obciążone hipoteką zabezpieczającą zobowiązania finansowe spółdzielni.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie zapewnia zatem pełnej własności. Gwarantuje jedynie jedynie prawo własnościowe, wiążące się z pewnymi ograniczeniami. Jeśli użytkownik zapragnie przekształcić swoje mieszkanie w lokal użytkowy, musi pytać o zgodę spółdzielnie.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu reguluje Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

Niestety dla wielu nieruchomości nie będzie można nigdy założyć księgi wieczystej. Zasada ta dotyczy sytuacji, w których spółdzielnia nie jest właścicielem gruntów, na których stoi budynek.

W obiegu są nieruchomości objęte spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, które posiadają założoną księgę wieczystą (mimo, że spółdzielnia nie ma praw do gruntu). Założenie księgi dla takiego mieszkania było możliwe do 2013 roku. Jednak na mocy wyroku Sądu Najwyższego takie mieszkania nie mogą mieć księgi wieczystej.

Przed zakupem mieszkania warto zatem sprawdzić czy mamy do czynienia z pełnym prawem własności. Jeśli mieszkanie obejmuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, warto sprawdzić, jak wygląda sprawa ze wspominanym gruntem. Jeśli jego właścicielem jest spółdzielnia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby założyć księgę wieczystą.

 

Księga wieczysta – pomoc agenta

W ramach naszych usług pomagamy klientom w sprawdzeniu ksiąg wieczystych i wszystkim, co z nimi związane. Przykładamy dużą wagę do dopełnienia wszelkich formalności zarówno w przypadku kupujących, jak i sprzedających.
Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, skontaktuj się z nami. Wszystkie dane kontaktowe oraz adres naszego biura znajdziesz >TUTAJ<.